Προσωπικά δεδομένα

Η Αρτοποιϊα Δήμητρα Κ. Βήχου δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο, επάγγελμα, κ.τ.λ.) εκτός εάν μας τα παράσχετε οικειοθελώς. Θα σας ζητηθούν εάν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού μας τόπου, συγκεκριμένα:

ON LINE παραγγελίες.

Τα προσωπικά σας στοιχεία δόθηκαν στην Αρτοποιϊα Δήμητρα Κ. Βήχου με την συγκατάθεσή σας και λάβατε γνώση ότι μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006. Διατηρείται, όμως, το δικαίωμα πρόσβασης, ανά πάσα στιγμή, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, με σκοπό να ζητάτε και να λαμβάνετε, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, το σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και τους αποδέκτες. Επίσης, έχετε το δικαίωμα, βάσει των άρθρων 11-13 του Ν. 2472 / 1997, να προβάλλετε οποιεσδήποτε αντιρρήσεις θέλετε ή και άρνηση μελλοντικής χρησιμοποίησης των στοιχείων σας.

Η Αρτοποιϊα Δήμητρα Κ. Βήχου δηλώνει ότι δεν τηρεί, αλλά ούτε επεξεργάζεται στοιχεία δεδομένων και σε αυτά δεν περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα, όπως αυτά απαριθμούνται στο άρθρο 2 στοιχείο β’ του Ν. 2472 /1997.

Η Αρτοποιϊα Δήμητρα Κ. Βήχου μπορεί να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων που της παρέχετε on-line για να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας και να σας αποστέλλει προσφορές της, και ενημερωτικό υλικό εφόσον το επιθυμείτε . Επιπλέον, η Αρτοποιϊα Δήμητρα Κ. Βήχου δεν μοιράζεται τις πληροφορίες αυτές με τρίτα μέρη.

 

Προτάσεις

Έξυπνες και απλές προτάσεις με τα προιόντα μας για να συνοδέψετε το πρωινό σας , το μεσημεριανό σας ή ακόμα και το βραδινό σας γεύμα!! λεπτομέρειες »

Επικοινωνία